Słowo wstępu
  Napisany przez: Niebędęnaliście
Dnia: 02 Maj 2006r. 22:47
[p][b]Emotikony[/b] zwane często ?Smiley? to ciąg znaków, symboli. Są one prostym sposobem na wyrażenie uczuć w tekście pisanym. W rozmowach wirtualnych zastępują komunikację niewerbalną. Słowo Emotikon powstało ze złożenia angielskich słów ?emotion? oraz ?icon?. Czasem tłumaczy się go jako złożenie ?emotion? i ?konsole?, czyli wyrażanie uczuć, za pomocą konsoli. To drugie jest znacznie starsze, i określa tylko emotikony tekstowe (ASCII).[/p][p]Początkowo emotikony były stosowane wraz z żartami, pozwalały ukierunkować, czytelnika, jak ma odebrać wiadomość. Z biegiem czasu ewoluowały. Dziś nie wyobrażamy sobie bez nich życia, spotykamy je wszędzie. Pozwalają często do minimum skrócić wypowiedź, są doskonałym sposobem unikania nieporozumień.[/p][p]Fenomen emotikony polega na użyciu kilku znaków, które są możliwe do przekazania przez komputery na całym świecie, i ułożeniu je w taki sposób, aby wspólnie po odwróceniu o 90 stopni w lewo przypominały ludzką twarz.[/p][p]Obecnie bardzo często wypacza się podstawową ideę emotikon, wprowadzając zamiast tekstowych znaków, najróżniejsze graficzne ikonki. Podstawową emotikoną był :-) ? oznaczający uśmiech, chęć wyrażenia żartu, przyjaznych zamiarów, oraz :-( oznaczający złość, gniew, niezadowolenie. Z biegiem czasu do najpopularniejszych buziek dołączyło jeszcze kilkanaście. Jednakże coraz powstają coraz to nowe znaczki, niekiedy rozumiane tylko w wąskiej grupie, innym razem tworzone dla sztuki. Obecnie istnieje pare tysięcy emotikonek.[/p]